Resmi Açıklama Geldi: AKK Kaldırılıyor

Haber

BTK’dan resmi açıklama geldi. Ve AKK hakkında pek çok  karar açıklandı. İşte detaylar:

Bilgi teknolojileri İletşim Kurumu Başkanı bugün yaprtığı açıklamada AKK ile ilgili gelen taleplerin farkında oldukalrını ve düzenlemenin yakın olduğunu aktarmıştı. Yakın olarak belirttiği düzenleme ise açıklamayı yaptığı günün gecesinde geldi. BTK’nın resmi internet sitesinden yapılan uzun açıklamada tüm detaylarıyla AKK ve alınması düşünülen kararlar aktarılmış Alınması düşünülen diyoruz zira bu resen hayata geçecek bir karar değil. Henüz taslak boyutunda. BTK 2 ay boyunca internet sistesi üzerinden kullanıcıların taleplerini toplayacak ve bunlara göre düzenlemenin son şeklini verecek. Yani BTK ‘biz bir şey yaptık ama düzeltilmesi gereken yerleri varsa gelin birlikte düzeltelim’ diyor. BTK’dan gelen açıklamaya ise aşağıdan ulaşabililirsiniz.

İşte alınan kararlar:

  1.  Limitsiz/sınırsız olarak duyurulan ve AKN uygulanan paketlerin adlarının AKN uygulamasını içerecek şekilde belirlenmesi Bu tarife ve paketlere ilişkin her türlü duyuru, reklam ve tanıtımlarda AKN uygulamasının bulunduğu hususuna açıkça yer verilmesine,
  2. Söz konusu tarife ve paketlerin genel esaslarına ilişkin her türlü mecrada yapılan bilgilendirmelerde AKN seviyesi ve AKN sonrasındaki erişim hızı başta olmak üzere konuya ilişkin gerekli bilgilere yer verilmesi ve bu bilgilendirmelerin tüketicilerin kolayca erişebileceği/fark edebileceği şekilde yapılmasına,
  3. AKN’nin % 80’ine ve % 100’üne ulaşıldığı ve AKN seviyesinin aşılmasını müteakip uygulanacak erişim hızı hakkında tüketicinin ücretsiz olarak kısa mesaj ile bilgilendirilmesine,
  4. Mobil şebeke işletmecilerinin AKN uygulanan internet tarife ve paketlerinde AKN sonrası veri indirme hızının en az 128 Kbps olacak şekilde belirlenmesine yönelik kamuoyu görüşü alınmasını teminen Kurumumuz internet sitesinde otuz (30) gün süreyle yayımlanması,
  5. AKN sonrası erişim hızının % 50 oranında artırılmasına
  6. 02:00-08:00 saatleri arasında internet kullanımlarının AKN’ye dâhil edilmemesine
  7. 31.12.2018 tarihi itibarıyla AKN uygulamasına son verilmesine

yönelik yapılabilecek çalışmalara ve konuyla ilgili analizlere ilişkin işletmeci görüşlerini içeren bir çalışmanın işbu Kurul Kararının 1 ila 5 inci maddeleri için belirtilen kamuoyu görüşü alma süresini müteakip en geç 2 ay içinde Kurumumuza sunulması hususlarına karar verilmiştir.

750 kelimelik ve resmi dilde yazılmış açıklamyaı sizler için anlaşılır hale getirmeye çalıştık. Aslında BTK OAŞ altyapısını kurup hazır hale getirene ve Türk Telekom iyileştirmelerini yapana kadar birkaç iyileştirme yaptı. Sonrasında ise AKK’sız bir interneti bizlere sunma kararı aldı. Ancak belirtmek gerekiyor ki 2019 yılında tamamen kalkacak olan AKK ile kotalarda kalkmayacak. Hız düşümü kaldırılmış olacak. Firmalar bu kez yüksek kotalı ve hızı düşmeyen paketler sunacaklar. Limitsiz isteyenlere de belirli sabit hızlarda GERÇEKTEN LİMİTSİZ internet sunacaklar.

Taslak hayata geçtikten sonra ne olur, 1 Ocak 2019’da ne olur?

Şu an taslak olarak yayınlanan ve 2 ay içerisinde tüketici görüşlerinin alınmasıyla birlikte yapılacak değişikliklerin ardından hayata geçirilecek düzenleme sayesinde AKK sonrasında hızımız 3 mbpse değil 4.5-5 mbpse düşecek. Firmalar limitsiz olduğunu söyleyerek AKK içeren paketler satamayacak. Reklamlarda AKK noktasını ve AKK sonrasındaki hızı açıkça ifade etmek zorunda kalacaklar. Son olarak ise gece 02.00 ile sabah 08.00 arasında AKK uygulayamacak ve hızları AKK’sız hale getirecekler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Lost Password

Sign Up